ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Thư viện báo cáo trực tuyến Syndicated Report Hub được thực hiện bởi đội ngũ nghiên cứu thị trường của Buzzmetrics nhằm cung cấp các thông tin phản ánh tình hình mạng xã hội cũng như phân tích các yếu tố có thể hỗ trợ hoạt động Marketing của thương hiệu. 

 

Vui lòng đọc kĩ các điều khoản dưới đây trước khi sử dụng thư viện báo cáo trực tuyến Syndicated Report Hub của Buzzmetrics. Các điều khoản này được gọi chung là “Điều khoản sử dụng”. Những điều khoản có thể thay đổi, nhưng bất kỳ thay đổi nào cũng sẽ được công khai và chỉ áp dụng cho các báo cáo trong tương lai. 

 

1. Khi thương hiệu sử dụng các báo cáo thuộc thư viện báo cáo trực tuyến Syndicated Report Hub (thông qua việc đặt mua và hoàn tất thanh toán báo cáo) đồng nghĩa với việc thương hiệu đồng ý với các điều khoản của chúng tôi. 

 

2. Toàn bộ nội dung của các báo cáo nằm trong thư viện báo cáo trực tuyến Syndicated Report Hub, bao gồm nhưng không giới hạn văn bản, số liệu, biểu đồ, logo, trademark, thuộc bản quyền của Buzzmetrics. 

 

3. Thương hiệu được phép sử dụng hoặc chia sẻ báo cáo đã mua trong phạm vi nội bộ. Nghiêm cấm buôn bán, sao chép, cho thuê, chỉnh sửa, phân phối, trình chiếu công khai, xuất bản hoặc cấp phép bất kì nội dung nào của báo cáo mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của Buzzmetrics. 

 

4. Sau thời điểm báo cáo được bàn giao cho thương hiệu, Buzzmetrics không có nghĩa vụ phải tự động cập nhật các thông tin trong báo cáo. 

 

5. Nếu thương hiệu có nhu cầu bổ sung các thông tin trong báo cáo, Buzzmetrics sẽ cân nhắc khả năng thực hiện và đề nghị chi phí phát sinh. 


Mọi thắc mắc về điều khoản sử dụng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Liên hệ.